Zbraně a kostýmy

Vybavení na larp

Nikdy jste nebyli na námi pořádaném larpu nebo si potřebujete osvěžit některá pravidla? Tuto sekci si určitě přečtěte, předejdete tím neschválení zbraně či třeba i nesedícímu kostýmu. Pokud byste měli nějaké doplňující dotazy, neváhejte se nám ozvat! 

 

Jak to je s kostýmy a zbraněmi na táboře?

Jelikož tábor je larpový, rozhodně doporučujeme přivézt si vlastní kostým i zbraň. Níže Vám popíšeme několik způsobů, jak se takový základní, pěkně vypadající a přitom levný kostým dá pořídit.

 

Máme dobrou zprávu i pro ty, kteří si vlastní kostým na tábor nepřivezou – kostým i zbraň si totiž u nás můžete půjčit! Nicméně zapůjčení věcí je možné pouze s rezervací při registraci nebo případnou následnou žádostí např. v e-mailu, a to z jednoduchého důvodu – vybavení máme omezené množství a nemůžeme zaručit, že se dostane na všechny. Proto kdo dřív přijde, ten dřív bere. Vybavení půjčujeme za drobný poplatek. Zbraně půjčujeme za 100 Kč (potřebný set), kostýmy 200 Kč (sestavený kostým z nerušivých součástí – vyjma bot a rukavic).

 

Pozn. Následující články budou později doplněny o ilustrace a drobné tipy či návody na výrobu.

 

 

Larpové zbraně

Larpové zbraně se vyrábí tak, aby byly bezpečné. Jsou tvořeny pevným jádrem, a poté obaleny měkčením (EVA karimatka / hůrecké měkčení / obyčejná karimatka / mirelon). Platí, že měkčení se nesmí promáčknout až na jádro. Jádro též bývá zpravidla (u mečů nutností) hranaté, nikoli kulaté. Na kulaté jádro, které vypadá alespoň trochu jako ostří, měkčení nedáte a vznikají pak leda kulaté „meče“, které se při nejlepším uvažování dají považovat za obušky. Za jádro může posloužit laminát nebo hokejka. Násada od smetáku se zlomí první den (používá se na ni nekvalitní dřevo). Máte-li doma dřevěný meč, tím, že ho obalíte kusem mirelonu, nevznikne larpová zbraň, nýbrž něco nebezpečného, co nebude vpuštěno do hry! Platí totiž, že jádro nesmí mít ostré ani zbroušené hrany, snadno pak dojde k promáčknutí měkčení. Dále pak různé plastové meče a štíty také nevozte, do hry je vzít nemůžete!

Měkčíme nejen ostří, ale i boční strany čepele (minimálně 0,5 cm). U zbraní s toporem toto toporo musí být měkčené alespoň ze 2/3.

Štíty vyrábíme ze dřeva (nikoli dřevotřísky!), hranu měkčíme, např. rozříznutou a na hranu navléknutou zahradní hadicí, ještě lépe karimatkou či mirelonem. Je ve vašem zájmu hranu štítu pořádně vyměkčit, začátečníci si jím jsou schopni sami dát do zubů – vlastní zkušenost.

Luky používáme pouze do nátahu 30 liber. Luk má vypadat dobově, z tohoto důvodu nevozte kladkové luky, neexistovaly! Šípy (u kuší šipky) musí být zakončeny bambulí, která je větší než oční důlek (cca 5 cm), řádně vyměkčenou. Uvnitř bambule musí být něco, co týblo zastaví při putování skrze měkčení (např. víčko od petlahve). Šíp v sobě nesmí mít žádný hrot! Šíp musí být opatřen letkami a při výstřelu vzhůru se jeho měkčená bambule musí obrátit opět k zemi. Budeme-li mít při schvalování zbraní pochybnosti o konstrukci hlavic šípů, může být jedna z těchto bambulí podrobena zkoušce z bezpečnosti vedoucí k nenávratné destrukci této jedné hlavice. Článek o lucích na larpech naleznete např. zde nebo zde.

Řemdihy, cepy, bodnosečná kopí, sečné tyčové zbraně atp. nejsou povoleny.

Platí, že se vždy měří nejdelší naměřitelný rozměr. Součet délek zbraní, které jsou v jednu chvíli drženy v rukách, nesmí překročit 150 cm (do součtu se počítají i štíty). Pokud jsou zbraně pěkné a schvalující organizátor se domnívá, že daná osoba s nimi umí zacházet, jsou nadrozměrné zbraně (nebo kombinace zbraní) schváleny jako veteránské. Pokud bojujete s veteránskou zbraní/kombinací, tak máte o třetinu životů méně (zaokrouhleno nahoru). Zbraně musí být samozřejmě řádně vyměkčeny, bez ostrého jádra, které by mohlo prorazit měkčením a poranit zasaženého.

Řemdihy, cepy, bodnosečná kopí, sečné tyčové zbraně atp. nejsou povoleny.

Maximální uvedené rozměry jsou doopravdy maximální. Překročení byť jen o centimetr zbraň přeřazuje do jiné kategorie. Pohlídejte si proto, prosíme, rozměry své zbraně. Jako běžné zbraně mohou být schváleny jen tyto typy zbraní:

 • Dýky – do 40 cm – V roleplay může být několik málo schopností, které se váží právě na dýky.
 • Krátké zbraně – 41–70 cm – Tesáky, malé sekyrky… V roleplay je několik málo schopností, které se váží právě na krátké zbraně.
 • Jednoručky – 71–90 cm – Nejdelší zbraň, která se dá kombinovat se štítem či s druhou zbraní.
 • Jedenapůlručky – 91–110 cm – Od obouručky se liší tím, že úder vedený na protivníka platí, i když je zbraň držena jen jednou rukou.
 • Obouručky – 111–120 cm (doporučeno), maximálně 130 cm – Aby byl zásah platný, musí být zbraň držena oběma rukama. Maximální rozměr využívejte, prosíme, jen pokud alespoň trochu tušíte, jak se s tou zbraní máchá…
 • Kopí – do 210 cm – Bude povoleno jen zkušeným hráčům schopných danou zbraň dobře ovládat. Lze s ním bojovat jen jako s bodnou obouruční zbraní. Konec ratiště musí být držen ve dlani.
 • Bodnosečné/exotické zbraně – Lze uznat pouze jako veteránky. Zbraň musí být jako každá veteránka opravdu hezká, bezpečná a majitel s ní musí umět dobře zacházet.
 • Vrhací zbraně – do 30 cm – Nesmí obsahovat žádné tvrdé části – ani jádro.
 • Hole – Mohou být použity jen ke krytu – pasivnímu, tudíž žádné zběsilé mávání sem a tam. Pokud se chcete holí v boji krýt, použijte vhodnou dřevinu – která se hned nezlomí – tj. žádné násady od smetáků atd. Hůl, jelikož slouží pouze ke krytí, nemusí být měkčená.
 • Magické projektily – Představovány měkkými či papírovými koulemi, které mohou čarodějná povolání vrhat.
 • Luky – Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šíp opouští luk. Kladkové ani sportovní luky neschvalujeme.
 • Kuše – Do nátahu 15 kg, o schválení rozhoduje i síla, s jakou šipka opouští kuši. Moderní varianty kuší neschvalujeme, pistolové kuše se schvalují.
 • Loktarky – Tj. palné pušky a pistole na principu bramborového děla. Zbraň schválíme jen tomu střelci, který dobře ví, jak se s ní zachází. Náboje vystřelené z loktarky se považují za platné i v případě, že náboj zasáhne jen nepřítelův kus oděvu („Hadra!“), štít nebo zbraň.
 • Nerfky – Jen pěkně upravené! Neschválíme nerfky různě neonově barevné! Nerfka musí být namalována tak, aby působila, že je z běžných materiálů fantasy světa, tj. třeba ocel, měď, mosaz apod. Špatně nabarvené nerfky se také zamítají. S nerfkou navíc nelze ve hře začínat (nemáte-li ji určenou jako odměnu za předem poslaný charakterník), musíte si ji vyrobit skrze příslušnou dovednost.
 • Střelné zbraně na ukázání – Omotaný klacík zbraň nesupluje, všechny střelné zbraně musí mít fyzický projektil a žádná zbraň nefunguje tzv. na ukázání.
 • Štíty – Nesmí mít ostré hrany (např. měkčíme mirelonem nebo zahradní hadicí). Štít by měl tvarem opravdu vypadat jako štít (kulatý, erbovní, pavéza…) a povolený součet rozměrů zbraně a štítu nesmí překročit hodnotu uvedenou výše. Štítem nelze aktivně bojovat či jím někoho tlačit.

Kostýmy

Nacházíme se ve světě Warcraftu a kostýmy jsou poněkud pestřejší, obzvláště pokud chcete hrát nějakou povoláním specifickou postavu. Nikdo od vás ovšem neočekává dokonalý a k tomu funkční cosplay! Ke sžití se se svojí postavou nějaký kostým pomůže opravdu hodně, pro nováčky, mladší nebo nezkušené je tady pár tipů na základní kostým:

Základem téměř každého fantasy kostýmu je tunika, laicky řečeno, delší tričko pod pasem rozšířené (zde odkaz na její ušití). Její výroba je vcelku jednoduchá.

Jako materiál Vám může posloužit např. bavlna, důležité je, abychom se v ní cítili dobře (a to jak po stránce materiálu [tunika je spodní vrstvou kostýmu], tak po stránce rozměrové – nebojte se tuniku udělat trochu větší).

Nedostanete-li se k šití, je tu ještě jedna relativně levná možnost – jít do obchodu a koupit o pár čísel větší jednobarevné tričko bez nápisů a obrázků.

Nenápadným, avšak dokonalým doplňkem, který kostým udělá více realistický, je opasek. Například nějaký starší po dědečkovi s nemoderní přezkou.

Problémy často bývají s kalhotami. Ať se to na první pohled nemusí zdát, jejich správné ušití je docela náročné. Vyřešit se to dá jednoduše, vezmeme (tenké) tepláky v nerušivých odstínech (přírodní barvy) a bez jakýchkoli viditelných proužků, znaků, vyčnívajících gum apod. Případně nehistorické prvky začerníme lihovkou.

Největší drama asi bývá s botami. Středověká obuv stojí minimálně několik tisíc, a tak připadá v úvahu jen několik jiných variant:

– Kožené vysoké boty, např. kanady (spíše pro bojové postavy).

– Černé/hnědé tenisky či sportovní obuv (opět platí, bez výrazných nehistorických prvků).

Bez obav můžete zvolit druhou variantu, středověké krpce doopravdy nepožadujeme.

Kostým dále můžete doplnit o nejrůznější váčky, taštice, brašny apod. Dají se pořídit na nejrůznějších středověkých trzích nebo ušít z kůže a skvěle kostým doplní. Pokud nevíte, kde by se daly sehnat, neváhejte kontaktovat Mív na jejích stránkách pandabandit.cz.

Další vhodnou součástí kostýmu je plášť. Na začátek je nutné zdůraznit, že drtivá většina plášťů ve středověku a fantasy světech bývá půlkolová, třičtvrtěkolová či celokolová! To znamená, že látka, ze které je plášť tvořen, není čtverec či obdélník, nýbrž část kruhu. Pokud zvolíte vhodný materiál (nejčastěji se užívá dyftýnu), zahřeje plášť po večerech a zima v něm nebude. Takový plášť je velmi lehký na ušití, ale také již docela drahý (látky je potřeba mnoho a dyftýn není zrovna nejlevnější). Vzhledem k tomu, že tábor se koná v létě, není problém ušít spíše než plášť takovou tenkou „pláštěnku“ z bavlny či jiných přírodních látek.

Poslední skvělý doplněk kostýmu je rozhodně kápě, ať už sešitá přímo s pláštěm, či bez něj (pěkné střihy najdete např tady: www.kostym.cz). Její výroba je ještě jednodušší než výroba tuniky.

Obecně platí, používáme jen přírodní nerušivé odstíny a nepoužíváme umělé látky!

Velmi doporučujeme, pořiďte si kožené rukavice! Pokud nemáte drobnou ručku, vyplatí se pro začátečníka obyčejné černé svářečské rukavice se žlutooranžovým pruhem. Zabrání většině malých odřenin a zmírní i mnohem horší věci. Šerm bez rukavic patří do filmů, ne na bitvu. Jste-li začátečníci, ani o tom nepřemýšlejte a skočte si je rovnou koupit (nápisy a případný žlutooranžový proužek začerněte lihovkou nebo překryjte kouskem kůže), nejsou nikterak drahé – vlezete se pod stokorunu.

Poznámka k dioptrickým brýlím. Není nutné si pořizovat čočky, dioptrické brýle pro hraní postavy nejsou žádnou překážkou, tak tvrdé kostýmové požadavky na táboře ani na jiných larpových akcích nejsou.